Φύλαξη και συνοδεία προσώπων

Thessaloniki Security Solutions

Η σωστή επιλογή προσωπικού, η εξειδίκευση και η εχεμύθεια είναι τα βασικά συστατικά για την πλήρη κάλυψη των αναγκών σε μία συνοδεία, είτε πρόκειται για τη συνοδεία ενός ανηλίκου, είτε πρόκειται για τη συνοδεία μιας ομάδας ατόμων. Έχοντας ως βασική αξία τη διαπροσωπική επαφή με τον πελάτη, αυτός συμμετέχει ενεργά στην επιλογή του προσωποφύλακα, μέθοδος που αποτελεί καινοτομία της εταιρίας μας.