Φύλαξη εγκαταστάσεων

Thessaloniki Security Solutions

Η εξασφάλιση ενός ασφαλούς και προστατευμένου περιβάλλοντος αποτελεί το βασικό στοιχείο της ομαλούς λειτουργίας μιας εγκατάστασης. Το προσωπικό μας έχει εμπειρία στην φύλαξη των εγκαταστάσεων και τον έλεγχο πρόσβασης σε αυτές, είτε φυσικά (με προσωπικό), είτε με ηλεκτρονικά μέσα. Διαθέτουμε τεχνογνωσία και πρωτόκολλα λειτουργίας και δράσης, ώστε να διαχειριστούμε όλες τις καταστάσεις: από την καθημερινή λειτουργία μέχρι και την μέγιστη απειλή και κατάσταση κινδύνου.