Πολιτική Απορρήτου

Στις 25 – 5 – 2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η εταιρία μας ήδη έχει θέσει σε ισχύ πλάνο αναδιαμόρφωσης της πολιτικής της, το οποίο συνεχώς βελτιώνεται, συμμορφούμενη στις επιταγές του Κανονισμού. Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρία μας είναι όσα εκουσίως μας παρέχουν τα ίδια τα πρόσωπα (πελάτες, προμηθευτές, εργαζόμενοι ή τρίτοι), τα απολύτως απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών που καλούμαστε κάθε φορά να παράσχουμε. Η εταιρία μας δεν διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους τα στοιχεία αυτά για εμπορικούς, διαφημιστικούς, στατιστικούς ή άλλους σκοπούς. Είναι δυνατή η διάθεση των στοιχείων μόνο: α. με ρητή έγγραφη συγκατάθεση των ίδιων ή β. εφόσον επιτάσσεται από το νόμο σε αρμόδιες αρχές. Όλοι έχουν δικαίωμα να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους και να ασκήσουν το δικαίωμα της ενημέρωσης, της διόρθωσης, της διαγραφής, της εναντίωσης ή του περιορισμού της επεξεργασίας.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: legal@thessecurity.gr.