Ανθρώπινο Δυναμικό

Η εταιρία αξιοποιεί την πολυετή εμπειρία των στελεχών της και την υψηλού επιπέδου κατάρτισή τους. Όλα τα στελέχη και οι συνεργάτες της εταιρίας είναι κάτοχοι άδειας εργασίας, πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ, με διαρκή επιμόρφωση που σχετίζεται με όλες τις αλλαγές που συντελούνται στο χώρο της ασφάλειας και με όλους τους συσχετιζόμενους τομείς (πχ. πρώτες βοήθειες, πυρασφάλεια, προστασία προσώπων, νομική κάλυψη)

Οι συνεργάτες μας είναι καταξιωμένες εταιρίες, οι οποίες, η καθεμία στον τομέα της, παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.