Προφίλ εταιρίας

H Thessaloniki Security Solutions παρέχει υπηρεσίες ιδιωτικής ασφάλειας και προστασίας (private security services) και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποστολή της εταιρίας είναι η παροχή εξειδικευμένων λύσεων που συνδυάζουν τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά προϊόντα με την πολυετή εμπειρία των στελεχών της. Σκοπός της εταιρίας είναι να καλύψει τις ανάγκες των πελατών σε θέματα ασφαλείας και να αναποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς.