Η πολιτική μας

Η εταιρία ακολουθεί πελατοκεντρική φιλοσοφία με σκοπό να προτείνει και να υλοποιήσει τις βέλτιστες υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Η διαδικασία ξεκινά με εκτενείς συζητήσεις μεταξύ των στελεχών της εταιρίας και των πελατών, ώστε να καθοριστούν οι πραγματικές ανάγκες ασφάλειας και προστασίας, καθώς και οι σχετικές προτεραιότητές τους.
Στη συνέχεια, η εταιρία αναλαμβάνει την υλοποίηση των λύσεων και την εκπαίδευση των πελατών, όπου απαιτείται. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η εταιρία διατηρεί διαρκή επαφή με τους πελάτες, ώστε να εντοπίσει μεταβολές των προτεραιοτήτων ή των συνθηκών, με σκοπό να καλύψει τις νέες ανάγκες.